Учебно съдържание по литература за 9. класУстно и писмено слово в Античността
Старогръцка митология. Особености и еволюция
Старогръцки епос. Възникване и развитие
Омир " Илиада"(I. II. VI, XVIII. XXII. XXIV)
Антична лирика - Алкеи или Сафо
Автор и творба по избор: Есхил "Прикованият Прометей" или Софокъл "Едип цар"
Софокъл -"Антигона"
Библията като културен феномен
Евангелие от Матея.
Евангелие от Йоан

Старобългарска литератора. Поетика, жанрове
Кирил и Методий
Пространно житие на св. Кирил
Учениците на Кирил н Методий
"Проглас към евангелието"
Константин Преславски "Азбучна молитва"
Черноризец Храбър "За буквите"
Презвитер Козма "Беседа против Богомилите''
"Ходене на Богородица по мъките"