Учебно съдържание по литература 12 клас

Христо Смирненски поезия: "Ний", "Юноша", "Старият музикант", "Цветарка", "Зимни вечери" и други

Гео Милев поезия: "Септември"

Атанас Далчев поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщатаа", "Повест", "Книгите", "Дяволско"

Елисавета Багряна поезия: "Зов", "Амазонка", "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Бретан", "Моята песен", "Ръцете"

Йордан Йовков разкази: сб. "Песента на колелетата"- "Песента на колелетата", "Последна радост"; сб. "Старопланински легенди" - "Шибил", "Кошута", "Божура", "Индже"; сб."Вечери в Антимовския хан" -"Албена", "Другоселец"; сб. "Женско сърце" -"Серафим", "Вълкадин говори с бога"

Никола Вапцаров поезия: "Вяра", "Завод", "Романтика", "Писмо" ("Ти помниш ли,, "), "Песен за човека", "Родина", "Писмо" ("Майко, Фернандес убит..."), "История", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока"

Димитър Димов романът "Тютюн"

Димитър Талев романът "Железният светилник"