График на учебното време за учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
30.03. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
06.02.2019 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:
15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)