Untitled Document

Ученически бисери 2009

Ахил е типически епичен герой.
В поемата "Илиада" се разказва за троянската война, която не била цялата, а била 51 дена.
Ахил като епически герой опитва да запази славата си. Той защитава своите качества.
В 24 песен на Илиада Омир е наблегнал на мотива за бащината антихуманна скръб на Приам по загубения си син Хектор.

Бисери 2012

В творчеството си Ботев призовава за утърваване на човека от страхът, егоизма и малодушието. Жертвата за висша нравствена нормаза него тя е опиянение на духа и реалността.
Смъртта на юнака, на най-големия, на единствения син поражда мрачна печал и горещи ридания. Но поражда и възхищение на мъжествеността на увисналия на бесилото пред неумиращото му качество.