Училище

На тази страница ще намерите:

- Годишно разпределение на часовете по български език и литература,

- Графикът на класните и контролни работи

- Критериите за оценка

- Ваканциите