Успехи

Моите ученици

Резултати от ДЗИ

2017 -Български език и литература - Добър 3.95
2018 - Български език и литература - Добър 3.95

 

Провеждане на обучения

Img

Създаване на учителско портфолио

 

Img

Интерактивни методи в обучението