Проекти

Период
Организация
Име на проекта
Участие

 

2007 - 2009

 

"Сократ"-"Коменски" 1 "Хранене в хармония с природата" ръководител на ученици

 

2008

 

МОН Програма "Училището- територия на учениците "Младите хора и местната власт" ръководител на ученици
2010- 2011

 

Проект BG 051PO001-4.2.03-0854 Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси"

„Личностното развитие - път към успешната социална интеграция и професионална реализация" ръководител на клуб "Авангард" и "Старт на кариерата"