Обучение и квалификация

 • Img

  2001 ДИПКУ "Д-р Петър Берон" Варна

  Интернет, литература, литературно образование

 • Img

  2008 Национален педагогически център

  Тестовете - форма за проверка и оценка знанията на учениците

 • Img

  2011 ЦКОКО

  Оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература

 • Img

  2012 Европейска комисия

  Да комуникираме в Европа заедно

 • Img

  2014 POSITUM- Психосоциална практика

  Толерантността-основа за добрите взаимоотнощения на работното място и училищната среда

 • Img

  2014 Център за образователни инициативи

  Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електронно базирани платформи при подготовка на учениците за явяване на НВО и ДЗИ

 • Img

  2015 ЦКОКУО

  Изработване на инструментариум за измерване на постиженията на учениците по ядра от учебното съдържание с конкретна образователна цел

 • Img

  2016 ПСИТ България

  Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми

 • Img

  2017 ДИКПО Варна

  Конфликтите в училище и справяне с тях форми

 • Img

  2017 НЦПКПС

  Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 2018